Co je to zázračné CBD?

Kanabinoid - CBD je látka obsažená v rostlinách konopí. Mimo CBD obsahuje konopí přes dalších 100 druhů kanabinoidů. Výzkumu této unikátní látky se věnoval americký chemik Roger Adams, který poprvé izoloval CBD v roce 1942. Izraelský profesor a chemik Raphael Mechoulam objevil molekulární strukturu tohoto kanabinoidu v roce 1963. Díky zkoumání rostlin konopí profesor R. Mechoulam objevil endokanabinoidní systém v tělech lidí a i dalších savců.
CBD je nadále pečlivě zkoumáno pro svůj zajímavý léčebný potenciál. 

Co je Endokanabinoidní systém (EKS)

Všichni savci mají endokanabinoidní systém, který řídí různé fyziologické  a psychologické procesy v těle. Tento systém má mnoho receptorů, které aktivují kanabinoidy. Pokud se správně aktivují, EKS spouští preventivní a ochranné mechanismy, harmonizuje a posiluje nervový a imunitní systém, spouští kontrolu bolesti a tlumí záněty.(4)

Tělo samo si dokáže vytvářet kanabinoid, který působí především v mozku – anandamid. Objevili ho na počátku devadesátých let 20. stol. český analytický chemik Lumír O. Hanuš a americký molekulární farmakolog William Devane v týmu profesora R. Mechoulama na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému. Prokázali jeho vazbu na kanabinoidní receptory a zjistili, že tělo si tuto látku samo vytváří, ale že ke změnám v těle dochází až v momentě, kdy se spojí s kanabinoidními receptory. Ne každé tělo však dokáže vytvářet dostatek anadamidu a udržet si ho po delší dobu.

Kanabinoidy a jejich receptory

Receptory EKS se nachází v buňkách po celém těle. Aktivují je kanabinoidy, které tělo samo vytváří nebo ty, které tělu dodáme ve formě rostlinných kanabinoidů. Prozatím vědci uvádí receptory typu CB1 a typu CB2. Další receptory jsou předmětem pokračujícího výzkumu.

Kanabinoidní receptory

Výzkum působení CBD u zvířat

Podle dostupných výzkumů, se dá předpokládat, že receptory CB1 jsou u všech savců velmi podobné, zatímco u receptorů CB2 se mohou vyskytnout odlišnosti vzhledem ke zkoumanému živočišnému druhu. Velkou pozornost získal výzkum působení CBD u psů. Psi mají vyšší výskyt receptorů CB1 v mozku - jsou tedy velmi citlivý na THC (psychoaktivní složka konopí). CBD by však mohlo působení THC zmírňovat. Nicméně nedoporučujeme podávat psům (ani jiným zvířatům) léčebné konopí s obsahem THC.

Jak funguje CBD v těle

CBD aktivuje receptory v těle na které se naváže. 
CBD nemění schopnost vnímání. Není halucinogenní a netvoří se na něm závislost. Vědci již prokázali ve studiích na lidech i zvířatech, že CBD má silné protizánětlivé, antibakteriální a antioxidační účinky. Také mimo jiné reguluje chuť k jídlu a trávení. V dermatologii se využívá při léčbě zánětlivých kožních onemocnění a v neurologii pro ochranu před oxidačním stresem. Také má významné protiúzkostné účinky tím, že podporuje tvorbu nových neuronů v mozku a stimuluje ho k uvolňování serotoninu - hormonu štěstí. (1, 3) 

CBD se více váže na receptory CB2 než receptory CB1. Většina jeho účinků však spočívá v podpoře anandamidu "molekule štěstí". CBD potlačuje látky, které štěpí anandamid, ten pak zůstává v těle déle a ve větší koncetraci. (2) 

Odkazy:
1. Mechoulam R., Hanuš L.O. Cannabidiol: an overview of some chemical and pharmacological aspects. Part I: chemical as- pects. Chemistry and Physics of Lipids 2002
2. Mechoulam, R., Peters, M., Murillo-Rodriguez, E., Hanuš, L. O. 2007 (Aug.) Cannabidiol-recent advances". Chemistry and Biodiversity 4(8):1678-1692.
3. Zábranský T., Hanuš L. O. Využití látek z konopí v současné medicíně [The utilisation of cannabis compounds in recent medicine]. In: Miovský M, editor. Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium [Hemp and cannabis-type drugs: adictological compendium]. Praha: Grada Publishing, a.s.; 2008. p. 406-20. 

4. Zábranský T., Hanuš L. O., Rokyta, R. Přehled současných znalostí o léčebných účincích konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. Praha: Sdružení praktických lékařů České republiky, [1991]-. ISSN 1212-6152. č. 26, 2016 (str. 10-26) a č. 27, 2017 (str. 12-30).